بدنسازی 7

تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی جلو بازو

چهارشنبه 15 تیر 1390 04:05 ب.ظ

نویسنده : ARMAN ARYA
ارسال شده در: تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی جلو بازو ،

 

تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (جلو بازو)

این حرکات که روش صحیح انجام تمرینات بدنسازی را نشان می دهد می تواند برای ورزشکاران مبتدی و حرفه ای بسیار مفید باشد.

جلو بازو دمبل متناوب چکشی در حالت ایستاده
جلو بازو دمبل متناوب چکشی در حالت ایستادهجلو بازودمبل متناوب روی میز شیب دار
جلو بازودمبل متناوب روی میز شیب دارجلو بازو دمبل متناوب در حالت ایستاده
جلو بازو دمبل متناوب در حالت ایستادهجلو بازو هالتر در حالت ایستاده
جلو بازو هالتر در حالت ایستادهجلو بازو هالتر ایستاده با دست باز
جلو بازو هالتر ایستاده با دست بازجلو بازو کشش دست روی شیب
جلو بازو کشش دست روی شیبجلو بازو کشش با طناب
جلو بازو کشش با طنابجلو بازو در حالت بارفیکس
جلو بازو در حالت بارفیکسجلو بازو با هالتر
جلو بازو با هالترجلو بازو دمبل تک خم
جلو بازو دمبل تک خم 


تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (جلو بازو)

این حرکات که روش صحیح انجام تمرینات بدنسازی را نشان می دهد می تواند برای ورزشکاران مبتدی و حرفه ای بسیار مفید باشد.

جلو بازو هالتر ای زد در حالت خم
جلو بازو هالتر ای زد در حالت خمجلو بازو با هالتر ای زد
جلو بازو با هالتر ای زدجلو بازو لاری هالتر ای زد
جلو بازو لاری هالتر ای زدجلو بازو هالتر ای زد پشت میز لاری
جلو بازو هالتر ای زد پشت میز لاریساعد با صفحه وزنه
ساعد با صفحه وزنه


جلو بازو دمبل جفت چکشی
جلو بازو دمبل جفت چکشیجلو بازو کشش جفت دست
جلو بازو کشش جفت دستجلو بازو دمبل جفت روی میز شیب دار در حالت زاویه دار
جلو بازو دمبل جفت روی میز شیب دار در حالت زاویه دارجلو بازو دمبل جفت روی میز شیبدار
جلو بازو دمبل جفت روی میز شیبدارجلو بازو دمبل خوابیده روی میز مسطح
جلو بازو دمبل خوابیده روی میز مسطح


تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (جلو بازو)

این حرکات که روش صحیح انجام تمرینات بدنسازی را نشان می دهد می تواند برای ورزشکاران مبتدی و حرفه ای بسیار مفید باشد.

جلو بازو کشش خوابیده از بالا
جلو بازو کشش خوابیده از بالاجلو بازو کشش خوابیده
جلو بازو کشش خوابیده


جلو بازو لاری با ماشین
جلو بازو لاری با ماشینجلو بازو دمبل جفت لاری در حالت چکشی
جلو بازو دمبل جفت لاری در حالت چکشیجلو بازو با هالتر دست جمع برعکس
جلو بازو با هالتر دست جمع برعکس


جلو بازو دمبل جفت نشسته زاویه دار
جلو بازو دمبل جفت نشسته زاویه دارجلو بازو دمبل جفت نشسته
جلو بازو دمبل جفت نشستهجلو بازو کشش تک دست ایستاده
جلو بازو کشش تک دست ایستادهجلو بازو دمبل تک روی شیب دار
جلو بازو دمبل تک روی شیب دارجلو بازو دمبل تک لاری
جلو بازو دمبل تک لاری


تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (جلو بازو)

این حرکات که روش صحیح انجام تمرینات بدنسازی را نشان می دهد می تواند برای ورزشکاران مبتدی و حرفه ای بسیار مفید باشد.

جلو بازو دمبل جفت ایستاده زاویه دار
جلو بازو دمبل جفت ایستاده زاویه دارجلو بازو کشش ایستاده
جلو بازو کشش ایستاده


جلو بازو دمبل جفت ایستاده در حالت چرخشی
جلو بازو دمبل جفت ایستاده در حالت چرخشی


جلو بازو دمبل جفت ایستاده زاویه دار
جلو بازو دمبل جفت ایستاده زاویه دارجلو بازو کشش جفت از طرفین
جلو بازو کشش جفت از طرفین


جلو بازو دمبل جفت ایستاده
جلو بازو دمبل جفت ایستادهجلو بازو لاری دمبل تک چکشی در حالت چرخشی
جلو بازو لاری دمبل تک چکشی در حالت چرخشی

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (جلو بازو 1 ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 15 تیر 1390 04:33 ب.ظ