تبلیغات
Bodybuilding 7 - تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
بدنسازی 7

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

سه شنبه 27 اسفند 1392 12:56 ق.ظ

نویسنده : ARMAN ARYA
ارسال شده در: آموزش تصویری حرکات ،
ورزش با کش (TRX):
ورزش با کش TRX) TRX مخفف Total-body resistance exersice) هست که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می‌شود . ما در تمرینات با وزنه خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات هوازی مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌شه را تقویت می‌کنیم این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند.
دلیل این که هیچ وقت فشار روی این عضله وارد نشده این هست که هیچ وقت شما حرکات قدرتی‌،استقامتی و تعادلی را همزمان با هم کار نکردین ولی‌ در این ورزش همزمان با استقامت و قدرت تعادل زیادی را ورزشکار باید تحمل کند، ابزاری که در این ورزش هست بند‌های محکم و کلفتی‌ هست که تا وزن ۱۸۰ کیلو رو تحمل می‌کنه این ورزش در این اواخر طرفدار‌ان بسیاری پیدا کرده است، به دلیل فضای کمی‌ که این ورزش می‌خواهد و اینکه وسیله‌های انجام حرکت این ورزش به راحتی‌ در یک کیف جا می‌شود و فرد ورزشکار در هر زمان و هر محیطی‌ میتواند حرکت ورزشی خود را انجام دهد.

تمرینات عضلات پشت با باند کشی
-تمرینات عضلات پشت
- کشش پارو از جلو
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش پارو از کنار با یک دست
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
کشش پارو نشسته روی زمین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
کشش پارو نشسته روی صندلی
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
باز کردن دست به کنار ( پرواز افقی )
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
پرواز در حالت خمیده
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
پرواز معکوس روی زمین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
پائین آوردن دست ها از بالا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
کشش دست و پای مخالف
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی
تمرینات عضلات پا
کشش پا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
اسکوات پا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
لانپ به عقب
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
ابداکشن هیپ
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
باز کردن و کشش جانبی مچ پا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
بالا آوردن و کشش عمودی مچ پا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک


تقویت عضلات سینه
پرس ایستاده با یک دست افقی
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
پرس ایستاده با یک دست مایل از پائین به بالا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
پرس ایستاده با یک دست مایل از بالا به پائین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

پرواز افقی با یک دست از کنار
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

پرواز مایل با یک دست از پائین به بالا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

پرواز مایل با یک دست از بالا به پائین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی تقویت عضلات دست
کشش جلو بازو با آرنج عمودی
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش جلو بازو با آرنج افقی
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش پشت بازو به بالا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش پیت بازو به پائین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش مچ دست در حالت نشسته
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

باز کردن مچ دست در حالت نشسته
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

تمرینات عضلات شکم
دراز و نشست از بالا به پایین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

دراز و نشست مایل از طرفین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش مایل روی زانو از بالا به پایین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش کناری با دست بالا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
دراز و نشست از بالا به پایین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

دراز و نشست مایل از طرفین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش مایل روی زانو از بالا به پایین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک

کشش کناری با دست بالا
 تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک
منبع: drsherafatvaziri.com

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (trx) + تصاویر متحرک ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 27 اسفند 1392 01:01 ق.ظ